Profile: ZirkonXX

Your personal background.
Počítače mě baví bohužel se jimi neživím. žiji v malém městě Hranice
Ke koníčkům dále patří Filatelie

A jmenuji se Zbyněk
Your feedback on this profile
Recommend this profile for User of the Day: I like this profile
Alert administrators to an offensive profile: I do not like this profile
Account data View
Team Czech National Team
©2024 University of Washington
https://www.bakerlab.org