Members of BOINC@Poland

NameTotal creditRecent average creditCountry
21) mippi 5,821,308 55,420.23 Poland
22) cobram 5,743,040 0.08 Poland
23) Profile PanStaszek 5,413,772 8,183.68 Poland
24) discordant 4,873,698 4,316.61 Poland
25) Blagier 4,618,218 0.09 Poland
26) Profile Lukasz S 4,582,537 91.01 Poland
27) Factor 4,452,646 7,927.66 Poland
28) miecho 4,243,379 0.06 Poland
29) Automatyk 4,002,493 0.08 Poland
30) drWarlock 3,994,796 0.09 Poland
31) Profile Szopler 3,798,287 0.89 Poland
32) lucjusz 3,627,351 0.10 Poland
33) SALIX 3,474,780 5,874.44 Poland
34) falen 3,308,919 0.07 Poland
35) BARTMAN 3,257,043 25,770.41 Poland
36) matszpk 3,222,678 0.10 Poland
37) mastan 3,193,201 1.54 Poland
38) Krzysiak_PL_GDA 3,099,462 527.72 Poland
39) Profile krzyszp 3,080,645 0.10 Poland
40) osemka 3,077,890 592.52 Poland
Previous 20 · Next 20©2020 University of Washington
https://www.bakerlab.org