Members of BOINC@Poland

NameTotal creditRecent average creditCountry
1) mippi 45,562,432 79,388.91 Poland
2) Marcin Jakubowski 25,342,172 0.09 Poland
3) Profile Wiktor Jezioro | lakewik.pl 23,960,975 5.35 Poland
4) premier 23,858,425 0.10 Poland
5) Profile apohawk 22,582,814 13,315.73 Poland
6) oscark 18,345,514 6,403.68 Poland
7) tomek_zso1 17,068,351 0.00 Poland
8) Piotr 17,031,973 30,155.39 Poland
9) Profile ByRad 15,514,285 0.09 Poland
10) DanieI 13,139,651 2,027.63 Poland
11) BorysStanczew 13,010,185 0.08 Poland
12) Arkadiusz Dykiel 12,823,537 0.09 Poland
13) Profile SQ7RO 12,148,551 0.07 Poland
14) Książnica Podlaska 11,179,373 0.09 Poland
15) kain 10,895,575 546.17 Poland
16) Rafcio 10,882,600 8,243.26 United States
17) james_blond 10,673,292 2,257.23 Poland
18) tito 9,883,622 15,342.61 Poland
19) SALIX 8,287,546 3,542.81 Poland
20) Profile PanStaszek 7,774,657 4,457.70 Poland
Next 20©2021 University of Washington
https://www.bakerlab.org