Members of BOINC@Taiwan

NameTotal creditRecent average creditCountry
21) ctpan 841,307 231.63 United States
22) zhanpa 2,319 217.10 Taiwan
23) king 302,730 200.30 Taiwan
24) JACK!! 398,290 185.99 Taiwan
25) Liyang Hsu 279,263 166.82 Taiwan
26) David Chiang 1,364,538 142.09 Taiwan
27) nelsliu9121 610,449 141.81 Taiwan
28) johnroyer 980,633 136.99 Taiwan
29) Dan 139,365 108.82 None
30) phil 11,235 99.02 Taiwan
31) Huang chih yi 196,424 85.63 Taiwan
32) James Chou 2,012,646 83.46 Taiwan
33) Henry Y. H. Wu 579,550 81.89 Taiwan
34) JC67 57,377 81.88 Taiwan
35) corna2902 1,362,311 72.36 Taiwan
36) chinghuichen 878,777 68.92 Taiwan
37) beeru 73,992 41.25 Taiwan
38) pluto 690,608 15.30 Taiwan
39) X200_28W 314,250 12.73 Taiwan
40) JamesLiu 25,006 11.08 Taiwan
Previous 20 · Next 20©2023 University of Washington
https://www.bakerlab.org