Turkiyeli Ateist ve Agnostikler

Team info
Description Ateizm tanrılara inanmama durumudur ve bu durumu benimseyen kişiye ateist denir. Ateistler tanrılara inanmadığı gibi herhangi bir dinin mensubu da değildir. Ateist bireyler dinler ve bu dinlerdeki tanrıların yanı sıra kanıtlanamayan tüm doğaüstü olguları (mitler, astroloji, reenkarnasyon vb...) reddederler. Hayat felsefeleri olarak bilimin yol göstericiliğini benimsemiş, gözlem, deney ve teoriyle desteklenmeyen bilgilere sağlıklı bir şüphecilikle yaklaşan bireylerdir. "Herşey kendi kendine mi varoldu?" ya da "tüm varlık bir şans eseri mi?" gibi soruların dinler tarafından sıkça cevaplandığını ve bu sorulara bir cevap bulmanın insanları rahatlattığı tartışılmaz psikolojik bir gerçektir. İnsanların istedikleri ve kendilerini rahatlatan cevaplara inanma özgürlükleri elbette vardır. Bununla birlikte bu sorulara dinlerde geçen açıklamaları baştan doğruymuşçasına kabul etmek yerine, doğayı gözlemleyerek ve bilimsel yöntemi kullanarak cevap aramak, ateistler dahil hatırı sayılır insanın önemsediği bir konudur. Az önce alıntıladıklarımız dahil olmak üzere evrende hala pek çok soruya cevap bulamadık. Ancak bu ne bilimsel yöntemin yanlış olduğu ne de bu arayışın beyhude olduğu anlamına gelir. Basitçe "henüz bilmediğimiz" anlamına gelir. Bizce kendimize karşı dürüst olup "henüz bilmiyoruz" diyebilmek ve araştırmaya devam etmek, dinler ve başka kaynaklardan edinilen bir takım cevapları genel geçer doğru olarak varsaymaktan yeğdir. Çünkü bu cevapların zaten verildiği düşüncesi tarih boyunca sadece kendini rahatlatmak için inanmaktan öteye geçip, gücü ve karar mekanizmasını elinde bulunduran odaklar tarafından istismar edilip, sürdürülen bilimsel arayışı sekteye uğratabilecek sonuçlar da doğurmuş ve doğurmaya devam etmektedir.
Created 13 Dec 2011
Web site http://arsiv.ozgurdusuncehareketi.org/
Total credit 477,995
Recent average credit 0
Cross-project stats SETIBZH
BOINCstats.com
Free-DC
Country Turkey
Type National
Members
Founder Nautilus
New members in last day 0
Total members 44 (view)
Active members 0 (view)
Members with credit 33 (view)
©2021 University of Washington
https://www.bakerlab.org

Generated 26 Sep 2021, 1:12:41 UTC