In progress tasks for computer 4148915


Next 20
State: All (85) · In progress (55) · Validation pending (0) · Validation inconclusive (0) · Valid (0) · Invalid (0) · Error (30)
Application: All (85) · Rosetta (85) · Rosetta Mini (0)
Task name:

Task
click for details
Show names
Work unit
click for details
SentTime reported
or deadline
explain
StatusRun time
(sec)
CPU time
(sec)
CreditApplication
1322478866 1183876088 17 Jan 2021, 7:22:15 UTC 20 Jan 2021, 7:22:15 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1322478867 1183876090 17 Jan 2021, 7:22:15 UTC 20 Jan 2021, 7:22:15 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1322478868 1183876092 17 Jan 2021, 7:22:15 UTC 20 Jan 2021, 7:22:15 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1322478869 1183876094 17 Jan 2021, 7:22:15 UTC 20 Jan 2021, 7:22:15 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1322478102 1183875514 17 Jan 2021, 7:22:15 UTC 20 Jan 2021, 7:22:15 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1322478874 1183876104 17 Jan 2021, 7:22:15 UTC 20 Jan 2021, 7:22:15 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1322478366 1183875704 17 Jan 2021, 7:22:15 UTC 20 Jan 2021, 7:22:15 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1322478639 1183875895 17 Jan 2021, 7:22:15 UTC 20 Jan 2021, 7:22:15 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1322478645 1183875901 17 Jan 2021, 7:22:15 UTC 20 Jan 2021, 7:22:15 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1322478646 1183875894 17 Jan 2021, 7:22:15 UTC 20 Jan 2021, 7:22:15 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1322478393 1183875705 17 Jan 2021, 7:22:15 UTC 20 Jan 2021, 7:22:15 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1322478905 1183876121 17 Jan 2021, 7:22:15 UTC 20 Jan 2021, 7:22:15 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1322478404 1183875721 17 Jan 2021, 7:22:15 UTC 20 Jan 2021, 7:22:15 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1322478406 1183875723 17 Jan 2021, 7:22:15 UTC 20 Jan 2021, 7:22:15 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1322478663 1183875919 17 Jan 2021, 7:22:15 UTC 20 Jan 2021, 7:22:15 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1322478665 1183875921 17 Jan 2021, 7:22:15 UTC 20 Jan 2021, 7:22:15 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1322478921 1183876122 17 Jan 2021, 7:22:15 UTC 20 Jan 2021, 7:22:15 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1322478667 1183875923 17 Jan 2021, 7:22:15 UTC 20 Jan 2021, 7:22:15 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1322478668 1183875925 17 Jan 2021, 7:22:15 UTC 20 Jan 2021, 7:22:15 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1322478670 1183875918 17 Jan 2021, 7:22:15 UTC 20 Jan 2021, 7:22:15 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu

Next 20
State: All (85) · In progress (55) · Validation pending (0) · Validation inconclusive (0) · Valid (0) · Invalid (0) · Error (30)
Application: All (85) · Rosetta (85) · Rosetta Mini (0)
Task name:

©2021 University of Washington
https://www.bakerlab.org