In progress tasks for computer 3308502


Next 20
State: All (362) · In progress (55) · Validation pending (0) · Validation inconclusive (0) · Valid (298) · Invalid (0) · Error (9)
Application: All (362) · Rosetta (284) · Rosetta for Android (0) · Rosetta Mini (78)
Task name:

Task
click for details
Show names
Work unit
click for details
SentTime reported
or deadline
explain
StatusRun time
(sec)
CPU time
(sec)
CreditApplication
1111231540 1000918094 16 Dec 2019, 9:04:13 UTC 24 Dec 2019, 9:04:13 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.07
windows_x86_64
1111260347 1000944366 16 Dec 2019, 9:04:13 UTC 24 Dec 2019, 9:04:13 UTC In progress --- --- --- Rosetta Mini v3.78
windows_intelx86
1111231442 1000917986 16 Dec 2019, 9:04:13 UTC 24 Dec 2019, 9:04:13 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.07
windows_x86_64
1111231711 1000918262 16 Dec 2019, 9:04:13 UTC 24 Dec 2019, 9:04:13 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.07
windows_x86_64
1111260388 1000944404 16 Dec 2019, 9:04:13 UTC 24 Dec 2019, 9:04:13 UTC In progress --- --- --- Rosetta Mini v3.78
windows_intelx86
1111260649 1000944629 16 Dec 2019, 9:04:13 UTC 24 Dec 2019, 9:04:13 UTC In progress --- --- --- Rosetta Mini v3.78
windows_intelx86
1111245338 1000930662 16 Dec 2019, 7:45:24 UTC 24 Dec 2019, 7:45:24 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.07
windows_x86_64
1111245373 1000930708 16 Dec 2019, 7:45:24 UTC 24 Dec 2019, 7:45:24 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.07
windows_x86_64
1111245395 1000930709 16 Dec 2019, 7:45:24 UTC 24 Dec 2019, 7:45:24 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.07
windows_x86_64
1111245397 1000930713 16 Dec 2019, 7:45:24 UTC 24 Dec 2019, 7:45:24 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.07
windows_x86_64
1111245401 1000930714 16 Dec 2019, 7:45:24 UTC 24 Dec 2019, 7:45:24 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.07
windows_x86_64
1111239737 1000925428 16 Dec 2019, 6:32:56 UTC 24 Dec 2019, 6:32:56 UTC In progress --- --- --- Rosetta Mini v3.78
windows_intelx86
1111215286 1000903019 16 Dec 2019, 6:32:56 UTC 24 Dec 2019, 6:32:56 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.07
windows_x86_64
1111215094 1000902849 16 Dec 2019, 6:32:56 UTC 24 Dec 2019, 6:32:56 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.07
windows_x86_64
1111208974 1000896974 16 Dec 2019, 5:32:15 UTC 24 Dec 2019, 5:32:15 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.07
windows_x86_64
1111208981 1000896975 16 Dec 2019, 5:32:15 UTC 24 Dec 2019, 5:32:15 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.07
windows_x86_64
1111209023 1000897022 16 Dec 2019, 5:32:15 UTC 24 Dec 2019, 5:32:15 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.07
windows_x86_64
1111201359 1000889652 16 Dec 2019, 4:31:39 UTC 24 Dec 2019, 4:31:39 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.07
windows_x86_64
1111201249 1000889550 16 Dec 2019, 4:31:39 UTC 24 Dec 2019, 4:31:39 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.07
windows_x86_64
1111201251 1000889552 16 Dec 2019, 4:31:39 UTC 24 Dec 2019, 4:31:39 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.07
windows_x86_64

Next 20
State: All (362) · In progress (55) · Validation pending (0) · Validation inconclusive (0) · Valid (298) · Invalid (0) · Error (9)
Application: All (362) · Rosetta (284) · Rosetta for Android (0) · Rosetta Mini (78)
Task name:

©2019 University of Washington
http://www.bakerlab.org