In progress tasks for computer 3281573


Next 20
State: All (33) · In progress (26) · Validation pending (0) · Validation inconclusive (0) · Valid (0) · Invalid (0) · Error (7)
Application: All (33) · Rosetta (33) · Rosetta Mini (0)
Task name:

Task
click for details
Show names
Work unit
click for details
SentTime reported
or deadline
explain
StatusRun time
(sec)
CPU time
(sec)
CreditApplication
1264642678 1133294580 22 Sep 2020, 7:26:49 UTC 25 Sep 2020, 7:26:49 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1264643190 1133294834 22 Sep 2020, 7:26:49 UTC 25 Sep 2020, 7:26:49 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1264643459 1133294865 22 Sep 2020, 7:26:49 UTC 25 Sep 2020, 7:26:49 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1264643205 1133294864 22 Sep 2020, 7:26:49 UTC 25 Sep 2020, 7:26:49 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1264643468 1133294883 22 Sep 2020, 7:26:49 UTC 25 Sep 2020, 7:26:49 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1264643237 1133294928 22 Sep 2020, 7:26:49 UTC 25 Sep 2020, 7:26:49 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1264643500 1133294947 22 Sep 2020, 7:26:49 UTC 25 Sep 2020, 7:26:49 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1264643501 1133294949 22 Sep 2020, 7:26:49 UTC 25 Sep 2020, 7:26:49 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1264643246 1133294946 22 Sep 2020, 7:26:49 UTC 25 Sep 2020, 7:26:49 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1264643247 1133294948 22 Sep 2020, 7:26:49 UTC 25 Sep 2020, 7:26:49 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1264643520 1133294987 22 Sep 2020, 7:26:49 UTC 25 Sep 2020, 7:26:49 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1264643266 1133294986 22 Sep 2020, 7:26:49 UTC 25 Sep 2020, 7:26:49 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1264643271 1133294996 22 Sep 2020, 7:26:49 UTC 25 Sep 2020, 7:26:49 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1264643528 1133295003 22 Sep 2020, 7:26:49 UTC 25 Sep 2020, 7:26:49 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1264643539 1133295025 22 Sep 2020, 7:26:49 UTC 25 Sep 2020, 7:26:49 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1264643540 1133295027 22 Sep 2020, 7:26:49 UTC 25 Sep 2020, 7:26:49 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1264643285 1133295024 22 Sep 2020, 7:26:49 UTC 25 Sep 2020, 7:26:49 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1264643303 1133295060 22 Sep 2020, 7:26:49 UTC 25 Sep 2020, 7:26:49 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1264643559 1133295065 22 Sep 2020, 7:26:49 UTC 25 Sep 2020, 7:26:49 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1264643304 1133295062 22 Sep 2020, 7:26:49 UTC 25 Sep 2020, 7:26:49 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64

Next 20
State: All (33) · In progress (26) · Validation pending (0) · Validation inconclusive (0) · Valid (0) · Invalid (0) · Error (7)
Application: All (33) · Rosetta (33) · Rosetta Mini (0)
Task name:

©2020 University of Washington
https://www.bakerlab.org