In progress tasks for computer 2355884


Next 20
State: All (97) · In progress (26) · Validation pending (0) · Validation inconclusive (0) · Valid (71) · Invalid (0) · Error (0)
Application: All (97) · Rosetta (97) · Rosetta Mini (0)
Task name:

Task
click for details
Show names
Work unit
click for details
SentTime reported
or deadline
explain
StatusRun time
(sec)
CPU time
(sec)
CreditApplication
1344956932 1203677132 2 Mar 2021, 18:28:08 UTC 5 Mar 2021, 18:28:08 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1344986938 1203673803 2 Mar 2021, 18:28:08 UTC 5 Mar 2021, 18:28:08 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1344956871 1203677130 2 Mar 2021, 18:28:08 UTC 5 Mar 2021, 18:28:08 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1344956917 1203677161 2 Mar 2021, 18:28:08 UTC 5 Mar 2021, 18:28:08 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1344899100 1203625306 2 Mar 2021, 16:14:51 UTC 5 Mar 2021, 16:14:51 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1344898871 1203625120 2 Mar 2021, 16:14:51 UTC 5 Mar 2021, 16:14:51 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1344898896 1203625121 2 Mar 2021, 16:14:51 UTC 5 Mar 2021, 16:14:51 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1344898998 1203625200 2 Mar 2021, 16:14:51 UTC 5 Mar 2021, 16:14:51 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1344899011 1203625257 2 Mar 2021, 16:14:51 UTC 5 Mar 2021, 16:14:51 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1344899055 1203625305 2 Mar 2021, 16:14:51 UTC 5 Mar 2021, 16:14:51 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1344898804 1203625054 2 Mar 2021, 16:14:51 UTC 5 Mar 2021, 16:14:51 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1344851223 1203582208 2 Mar 2021, 14:22:57 UTC 5 Mar 2021, 14:22:57 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1344851250 1203582262 2 Mar 2021, 14:22:57 UTC 5 Mar 2021, 14:22:57 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1344851013 1203582099 2 Mar 2021, 14:22:57 UTC 5 Mar 2021, 14:22:57 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1344851083 1203582134 2 Mar 2021, 14:22:57 UTC 5 Mar 2021, 14:22:57 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1344850583 1203581724 2 Mar 2021, 14:22:57 UTC 5 Mar 2021, 14:22:57 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1344851126 1203582180 2 Mar 2021, 14:22:57 UTC 5 Mar 2021, 14:22:57 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1344851180 1203582261 2 Mar 2021, 14:22:57 UTC 5 Mar 2021, 14:22:57 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1344842032 1203574010 2 Mar 2021, 14:01:18 UTC 5 Mar 2021, 14:01:18 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1344841329 1203573357 2 Mar 2021, 14:01:18 UTC 5 Mar 2021, 14:01:18 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64

Next 20
State: All (97) · In progress (26) · Validation pending (0) · Validation inconclusive (0) · Valid (71) · Invalid (0) · Error (0)
Application: All (97) · Rosetta (97) · Rosetta Mini (0)
Task name:

©2021 University of Washington
https://www.bakerlab.org