In progress tasks for computer 2351929


Next 20
State: All (31) · In progress (29) · Validation pending (0) · Validation inconclusive (0) · Valid (0) · Invalid (0) · Error (2)
Application: All (31) · Rosetta (31) · Rosetta Mini (0)
Task name:

Task
click for details
Show names
Work unit
click for details
SentTime reported
or deadline
explain
StatusRun time
(sec)
CPU time
(sec)
CreditApplication
1286040832 1151995133 27 Oct 2020, 8:24:32 UTC 30 Oct 2020, 8:24:32 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1286040888 1151996959 27 Oct 2020, 8:24:32 UTC 30 Oct 2020, 8:24:32 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1286040918 1150948647 27 Oct 2020, 8:24:32 UTC 30 Oct 2020, 8:24:32 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1286040922 1150948305 27 Oct 2020, 8:24:32 UTC 30 Oct 2020, 8:24:32 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1286010986 1152001486 27 Oct 2020, 8:24:32 UTC 30 Oct 2020, 8:24:32 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1286010987 1152001488 27 Oct 2020, 8:24:32 UTC 30 Oct 2020, 8:24:32 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1286039660 1151976926 27 Oct 2020, 8:24:32 UTC 30 Oct 2020, 8:24:32 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1286010988 1152001490 27 Oct 2020, 8:24:32 UTC 30 Oct 2020, 8:24:32 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1286010989 1152001492 27 Oct 2020, 8:24:32 UTC 30 Oct 2020, 8:24:32 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1286010990 1152001494 27 Oct 2020, 8:24:32 UTC 30 Oct 2020, 8:24:32 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1286010991 1152001496 27 Oct 2020, 8:24:32 UTC 30 Oct 2020, 8:24:32 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1286010992 1152001498 27 Oct 2020, 8:24:32 UTC 30 Oct 2020, 8:24:32 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1286010993 1152001500 27 Oct 2020, 8:24:32 UTC 30 Oct 2020, 8:24:32 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1286039675 1151993942 27 Oct 2020, 8:24:32 UTC 30 Oct 2020, 8:24:32 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1286039708 1151997947 27 Oct 2020, 8:24:32 UTC 30 Oct 2020, 8:24:32 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1286038186 1151997398 27 Oct 2020, 8:24:32 UTC 30 Oct 2020, 8:24:32 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1286010794 1152001483 27 Oct 2020, 8:24:32 UTC 30 Oct 2020, 8:24:32 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1286010795 1152001485 27 Oct 2020, 8:24:32 UTC 30 Oct 2020, 8:24:32 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1286010796 1152001487 27 Oct 2020, 8:24:32 UTC 30 Oct 2020, 8:24:32 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1286010797 1152001489 27 Oct 2020, 8:24:32 UTC 30 Oct 2020, 8:24:32 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64

Next 20
State: All (31) · In progress (29) · Validation pending (0) · Validation inconclusive (0) · Valid (0) · Invalid (0) · Error (2)
Application: All (31) · Rosetta (31) · Rosetta Mini (0)
Task name:

©2020 University of Washington
https://www.bakerlab.org