In progress tasks for computer 2351929


Next 20
State: All (77) · In progress (57) · Validation pending (0) · Validation inconclusive (0) · Valid (19) · Invalid (0) · Error (1)
Application: All (77) · Rosetta (42) · Rosetta for Android (0) · Rosetta Mini (35)
Task name:

Task
click for details
Show names
Work unit
click for details
SentTime reported
or deadline
explain
StatusRun time
(sec)
CPU time
(sec)
CreditApplication
1118059015 1007077101 21 Jan 2020, 4:23:17 UTC 29 Jan 2020, 4:23:17 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.07
windows_x86_64
1118088714 1007104546 21 Jan 2020, 4:23:17 UTC 29 Jan 2020, 4:23:17 UTC In progress --- --- --- Rosetta Mini v3.78
windows_intelx86
1118059787 1007077835 21 Jan 2020, 4:23:17 UTC 29 Jan 2020, 4:23:17 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.07
windows_x86_64
1118059789 1007077839 21 Jan 2020, 4:23:17 UTC 29 Jan 2020, 4:23:17 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.07
windows_x86_64
1118089485 1007105318 21 Jan 2020, 4:23:17 UTC 29 Jan 2020, 4:23:17 UTC In progress --- --- --- Rosetta Mini v3.78
windows_intelx86
1118059791 1007077843 21 Jan 2020, 4:23:17 UTC 29 Jan 2020, 4:23:17 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.07
windows_x86_64
1118059792 1007077845 21 Jan 2020, 4:23:17 UTC 29 Jan 2020, 4:23:17 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.07
windows_x86_64
1118059797 1007077854 21 Jan 2020, 4:23:17 UTC 29 Jan 2020, 4:23:17 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.07
windows_x86_64
1118059809 1007077878 21 Jan 2020, 4:23:17 UTC 29 Jan 2020, 4:23:17 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.07
windows_x86_64
1118059810 1007077880 21 Jan 2020, 4:23:17 UTC 29 Jan 2020, 4:23:17 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.07
windows_x86_64
1118059812 1007077884 21 Jan 2020, 4:23:17 UTC 29 Jan 2020, 4:23:17 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.07
windows_x86_64
1118059814 1007077888 21 Jan 2020, 4:23:17 UTC 29 Jan 2020, 4:23:17 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.07
windows_x86_64
1118059819 1007077898 21 Jan 2020, 4:23:17 UTC 29 Jan 2020, 4:23:17 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.07
windows_x86_64
1118059310 1007077373 21 Jan 2020, 4:23:17 UTC 29 Jan 2020, 4:23:17 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.07
windows_x86_64
1118059569 1007077633 21 Jan 2020, 4:23:17 UTC 29 Jan 2020, 4:23:17 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.07
windows_x86_64
1118059826 1007077861 21 Jan 2020, 4:23:17 UTC 29 Jan 2020, 4:23:17 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.07
windows_x86_64
1118059828 1007077865 21 Jan 2020, 4:23:17 UTC 29 Jan 2020, 4:23:17 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.07
windows_x86_64
1118059319 1007077392 21 Jan 2020, 4:23:17 UTC 29 Jan 2020, 4:23:17 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.07
windows_x86_64
1118059834 1007077877 21 Jan 2020, 4:23:17 UTC 29 Jan 2020, 4:23:17 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.07
windows_x86_64
1118059837 1007077883 21 Jan 2020, 4:23:17 UTC 29 Jan 2020, 4:23:17 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.07
windows_x86_64

Next 20
State: All (77) · In progress (57) · Validation pending (0) · Validation inconclusive (0) · Valid (19) · Invalid (0) · Error (1)
Application: All (77) · Rosetta (42) · Rosetta for Android (0) · Rosetta Mini (35)
Task name:

©2020 University of Washington
http://www.bakerlab.org