In progress tasks for computer 2351929


Next 20
State: All (97) · In progress (60) · Validation pending (0) · Validation inconclusive (0) · Valid (36) · Invalid (1) · Error (0)
Application: All (97) · Rosetta (72) · Rosetta for Android (0) · Rosetta Mini (25)
Task name:

Task
click for details
Show names
Work unit
click for details
SentTime reported
or deadline
explain
StatusRun time
(sec)
CPU time
(sec)
CreditApplication
1110761733 999116114 13 Dec 2019, 15:52:27 UTC 21 Dec 2019, 15:52:27 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.07
windows_x86_64
1110760995 999115421 13 Dec 2019, 15:52:27 UTC 21 Dec 2019, 15:52:27 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.07
windows_x86_64
1110761291 999115452 13 Dec 2019, 15:52:27 UTC 21 Dec 2019, 15:52:27 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.07
windows_x86_64
1110765445 1000493988 13 Dec 2019, 15:52:27 UTC 21 Dec 2019, 15:52:27 UTC In progress --- --- --- Rosetta Mini v3.78
windows_intelx86
1110761350 999115397 13 Dec 2019, 15:52:27 UTC 21 Dec 2019, 15:52:27 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.07
windows_x86_64
1110765447 1000493992 13 Dec 2019, 15:52:27 UTC 21 Dec 2019, 15:52:27 UTC In progress --- --- --- Rosetta Mini v3.78
windows_intelx86
1110765448 1000493994 13 Dec 2019, 15:52:27 UTC 21 Dec 2019, 15:52:27 UTC In progress --- --- --- Rosetta Mini v3.78
windows_intelx86
1110765450 1000493998 13 Dec 2019, 15:52:27 UTC 21 Dec 2019, 15:52:27 UTC In progress --- --- --- Rosetta Mini v3.78
windows_intelx86
1110765453 1000494004 13 Dec 2019, 15:52:27 UTC 21 Dec 2019, 15:52:27 UTC In progress --- --- --- Rosetta Mini v3.78
windows_intelx86
1110765455 999140418 13 Dec 2019, 15:52:27 UTC 21 Dec 2019, 15:52:27 UTC In progress --- --- --- Rosetta Mini v3.78
windows_intelx86
1110765457 999140435 13 Dec 2019, 15:52:27 UTC 21 Dec 2019, 15:52:27 UTC In progress --- --- --- Rosetta Mini v3.78
windows_intelx86
1110765460 999140230 13 Dec 2019, 15:52:27 UTC 21 Dec 2019, 15:52:27 UTC In progress --- --- --- Rosetta Mini v3.78
windows_intelx86
1110761146 999115364 13 Dec 2019, 15:52:27 UTC 21 Dec 2019, 15:52:27 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.07
windows_x86_64
1110761148 999115624 13 Dec 2019, 15:52:27 UTC 21 Dec 2019, 15:52:27 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.07
windows_x86_64
1110761153 999115473 13 Dec 2019, 15:52:27 UTC 21 Dec 2019, 15:52:27 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.07
windows_x86_64
1110761422 999115765 13 Dec 2019, 15:52:27 UTC 21 Dec 2019, 15:52:27 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.07
windows_x86_64
1110761705 999116266 13 Dec 2019, 15:52:27 UTC 21 Dec 2019, 15:52:27 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.07
windows_x86_64
1110765588 1000494112 13 Dec 2019, 15:52:26 UTC 21 Dec 2019, 15:52:26 UTC In progress --- --- --- Rosetta Mini v3.78
windows_intelx86
1110738733 1000469875 13 Dec 2019, 15:52:26 UTC 21 Dec 2019, 15:52:26 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.07
windows_x86_64
1110761280 999115553 13 Dec 2019, 15:52:26 UTC 21 Dec 2019, 15:52:26 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.07
windows_x86_64

Next 20
State: All (97) · In progress (60) · Validation pending (0) · Validation inconclusive (0) · Valid (36) · Invalid (1) · Error (0)
Application: All (97) · Rosetta (72) · Rosetta for Android (0) · Rosetta Mini (25)
Task name:

©2019 University of Washington
http://www.bakerlab.org