All tasks for computer 2184415State: All (20) · In progress (12) · Validation pending (0) · Validation inconclusive (0) · Valid (2) · Invalid (3) · Error (3)
Application: All (20) · Rosetta (15) · Rosetta for Android (0) · Rosetta Mini (5)
Task name:

Task
click for details
Show names
Work unit
click for details
SentTime reported
or deadline
explain
StatusRun time
(sec)
CPU time
(sec)
CreditApplication
1087873308 979867071 16 Aug 2019, 1:40:28 UTC 24 Aug 2019, 1:40:28 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.07
i686-pc-linux-gnu
1087873313 979867081 16 Aug 2019, 1:40:28 UTC 24 Aug 2019, 1:40:28 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.07
i686-pc-linux-gnu
1087873076 979866858 16 Aug 2019, 1:40:28 UTC 24 Aug 2019, 1:40:28 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.07
i686-pc-linux-gnu
1087898937 979890077 16 Aug 2019, 1:40:28 UTC 24 Aug 2019, 1:40:28 UTC In progress --- --- --- Rosetta Mini v3.78
x86_64-pc-linux-gnu
1087898944 979890083 16 Aug 2019, 1:40:28 UTC 24 Aug 2019, 1:40:28 UTC In progress --- --- --- Rosetta Mini v3.78
x86_64-pc-linux-gnu
1087898946 979890085 16 Aug 2019, 1:40:28 UTC 24 Aug 2019, 1:40:28 UTC In progress --- --- --- Rosetta Mini v3.78
x86_64-pc-linux-gnu
1087899470 979890562 16 Aug 2019, 1:40:28 UTC 24 Aug 2019, 1:40:28 UTC In progress --- --- --- Rosetta Mini v3.78
x86_64-pc-linux-gnu
1087873152 979866923 16 Aug 2019, 1:40:28 UTC 24 Aug 2019, 1:40:28 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.07
i686-pc-linux-gnu
1087873181 979866971 16 Aug 2019, 1:40:28 UTC 24 Aug 2019, 1:40:28 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.07
i686-pc-linux-gnu
1087873193 979866995 16 Aug 2019, 1:40:28 UTC 24 Aug 2019, 1:40:28 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.07
i686-pc-linux-gnu
1087873219 979866972 16 Aug 2019, 1:40:28 UTC 24 Aug 2019, 1:40:28 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.07
i686-pc-linux-gnu
1087873230 979866994 16 Aug 2019, 1:40:28 UTC 24 Aug 2019, 1:40:28 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.07
i686-pc-linux-gnu
1087042912 979120328 11 Aug 2019, 2:04:35 UTC 19 Aug 2019, 2:04:35 UTC Timed out - no response 0.00 0.00 --- Rosetta v4.07
i686-pc-linux-gnu
1087043011 979120433 11 Aug 2019, 2:04:35 UTC 19 Aug 2019, 2:04:35 UTC Timed out - no response 0.00 0.00 --- Rosetta v4.07
i686-pc-linux-gnu
1087043034 979120442 11 Aug 2019, 2:04:35 UTC 19 Aug 2019, 2:04:35 UTC Timed out - no response 0.00 0.00 --- Rosetta v4.07
i686-pc-linux-gnu
1086236219 978408464 6 Aug 2019, 1:40:16 UTC 17 Aug 2019, 1:33:55 UTC Completed, too late to validate 54,054.40 28,788.19 0.00 Rosetta v4.07
i686-pc-linux-gnu
1086236289 978408516 6 Aug 2019, 1:40:16 UTC 17 Aug 2019, 0:44:11 UTC Completed and validated 53,262.88 28,535.30 326.32 Rosetta v4.07
i686-pc-linux-gnu
1086236298 978408525 6 Aug 2019, 1:40:16 UTC 17 Aug 2019, 2:02:48 UTC Completed, too late to validate 54,553.12 29,214.59 0.00 Rosetta v4.07
i686-pc-linux-gnu
1086236309 978408536 6 Aug 2019, 1:40:16 UTC 17 Aug 2019, 19:04:55 UTC Completed, too late to validate 53,579.45 28,640.21 0.00 Rosetta v4.07
i686-pc-linux-gnu
1085418265 977676754 1 Aug 2019, 1:40:07 UTC 11 Aug 2019, 3:12:45 UTC Completed and validated 42,167.67 25,271.62 358.79 Rosetta Mini v3.78
x86_64-pc-linux-gnu


State: All (20) · In progress (12) · Validation pending (0) · Validation inconclusive (0) · Valid (2) · Invalid (3) · Error (3)
Application: All (20) · Rosetta (15) · Rosetta for Android (0) · Rosetta Mini (5)
Task name:

©2019 University of Washington
http://www.bakerlab.org