WUProp

Message boards : BOINC team CZ message board : WUProp

To post messages, you must log in.

AuthorMessage
Profile Behemot

Send message
Joined: 3 Jul 07
Posts: 8
Credit: 4,742,308
RAC: 0
Message 78453 - Posted: 16 Jul 2015, 8:59:23 UTC

Doporučuji všem přidat si projekt WUProp. Dělá jen statistiky, takže nebere v podstatě nic ani na procesoru, ani z paměti a běží vedle ostatních projektů.
ID: 78453 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive    Reply Quote

Message boards : BOINC team CZ message board : WUProp©2024 University of Washington
https://www.bakerlab.org