Profile: Trek

Your personal background.
Czech Republic,Praha.
Your opinions about Rosetta@home
Martin Stárek.
Můj vzor je Jára Cimrman.

Podle některých badatelů zapomenutý a znovuobjevený český génius z přelomu l9. a 2O.století, který zasáhl do mnoha oborů. Byl to osobitý dramatik, filozof, gynekolog-samouk, lyžař, důvěrný přítel a učitel Alberta Einsteina, vynálezce a daltonista, důvěrný nepřítel T.A. Edisona. Podle jiných neexistující postava, literární mystifikace, která dala vzniknout jednomu z nejpopulárnějších malých divadel v České republice, nesoucího název:Divadlo Járy Cimrmana.
Your feedback on this profile
Recommend this profile for User of the Day: I like this profile
Alert administrators to an offensive profile: I do not like this profile
Account data View
Team Czech National Team
©2020 University of Washington
https://www.bakerlab.org