Members of SETI.Austria

NameTotal creditRecent average creditCountry
1) Mario W. 8,835,345 8.37 Austria
2) Chris 377 0.10 Austria
3) mcdiel 26,926 0.10 Austria
4) Maxi 26,987 0.10 Austria
5) Bernhard 35,233 0.10 Austria
6) Mario Rogen 85,432 0.10 Austria
7) megablast 1,009 0.10 Austria
8) foobar 10,026 0.10 Austria
9) Benjamin Mosenbacher 1,119 0.10 Austria
10) kLane_ZockeRMaus 29,533 0.10 Austria
11) Profile Maxxx [Founder] 466,063 0.09 Austria
12) Keith 140 0.09 Austria
13) Marcin 37,988 0.09 Austria
14) WHammerschmid 43,624 0.09 Austria
15) Mike 391 0.09 Austria
16) Gerhard St. 20,612 0.09 Austria
17) snapdog@gmx.at 16 0.09 Austria
18) NODbrother 54,877 0.09 Austria
19) Krei 4,266 0.09 Austria
20) Gerhard 1,600,101 0.09 Austria
Next 20©2023 University of Washington
https://www.bakerlab.org