Members of SETI.Austria

NameTotal creditRecent average creditCountry
1) Mario W. 6,764,279 4,990.07 Austria
2) Nyl Skirata 718,499 591.44 Austria
3) Christoph Peer 438,510 172.08 Austria
4) Chris 377 0.10 Austria
5) EDman_AUT 20,448 0.10 Austria
6) Jaray4 135 0.10 Austria
7) mcdiel 26,926 0.10 Austria
8) Metamorph 850,475 0.10 Austria
9) Maxi 26,987 0.10 Austria
10) Bernhard 35,233 0.10 Austria
11) Mario Rogen 85,432 0.10 Austria
12) megablast 1,009 0.10 Austria
13) foobar 10,026 0.10 Austria
14) Benjamin Mosenbacher 1,119 0.10 Austria
15) kLane_ZockeRMaus 29,533 0.10 Austria
16) Profile Maxxx [Founder] 466,063 0.09 Austria
17) Keith 140 0.09 Austria
18) Marcin 37,988 0.09 Austria
19) WHammerschmid 43,624 0.09 Austria
20) Mike 391 0.09 Austria
Next 20©2021 University of Washington
https://www.bakerlab.org