In progress tasks for computer 4184918


Next 20
State: All (634) · In progress (326) · Validation pending (0) · Validation inconclusive (0) · Valid (291) · Invalid (0) · Error (17)
Application: All (634) · Rosetta (634) · Rosetta Mini (0)
Task name:

Task
click for details
Show names
Work unit
click for details
SentTime reported
or deadline
explain
StatusRun time
(sec)
CPU time
(sec)
CreditApplication
1326610968 1187467136 26 Jan 2021, 13:22:55 UTC 29 Jan 2021, 13:22:55 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1326611002 1187467171 26 Jan 2021, 13:22:55 UTC 29 Jan 2021, 13:22:55 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1326610773 1187467011 26 Jan 2021, 13:22:55 UTC 29 Jan 2021, 13:22:55 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1326611081 1187467242 26 Jan 2021, 13:22:55 UTC 29 Jan 2021, 13:22:55 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1326610842 1187467010 26 Jan 2021, 13:22:55 UTC 29 Jan 2021, 13:22:55 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1326611103 1187467243 26 Jan 2021, 13:22:55 UTC 29 Jan 2021, 13:22:55 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1326611104 1187467245 26 Jan 2021, 13:22:55 UTC 29 Jan 2021, 13:22:55 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1326611113 1187467263 26 Jan 2021, 13:22:55 UTC 29 Jan 2021, 13:22:55 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1326611136 1187467305 26 Jan 2021, 13:22:55 UTC 29 Jan 2021, 13:22:55 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1326611155 1187467244 26 Jan 2021, 13:22:55 UTC 29 Jan 2021, 13:22:55 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1326610903 1187467101 26 Jan 2021, 13:22:55 UTC 29 Jan 2021, 13:22:55 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1326611165 1187467264 26 Jan 2021, 13:22:55 UTC 29 Jan 2021, 13:22:55 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1326611190 1187467306 26 Jan 2021, 13:22:55 UTC 29 Jan 2021, 13:22:55 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1326618433 1187243443 26 Jan 2021, 12:11:55 UTC 29 Jan 2021, 12:11:55 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1326617155 1187219035 26 Jan 2021, 12:11:55 UTC 29 Jan 2021, 12:11:55 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1326620773 1186325710 26 Jan 2021, 12:11:55 UTC 29 Jan 2021, 12:11:55 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1326620776 1186325720 26 Jan 2021, 12:11:55 UTC 29 Jan 2021, 12:11:55 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1326620784 1186325719 26 Jan 2021, 12:11:55 UTC 29 Jan 2021, 12:11:55 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1326617740 1187247431 26 Jan 2021, 12:11:55 UTC 29 Jan 2021, 12:11:55 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1326617746 1187401074 26 Jan 2021, 12:11:55 UTC 29 Jan 2021, 12:11:55 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu

Next 20
State: All (634) · In progress (326) · Validation pending (0) · Validation inconclusive (0) · Valid (291) · Invalid (0) · Error (17)
Application: All (634) · Rosetta (634) · Rosetta Mini (0)
Task name:

©2021 University of Washington
https://www.bakerlab.org