All Rosetta tasks for computer 4184918


Next 20
State: All (621) · In progress (318) · Validation pending (0) · Validation inconclusive (0) · Valid (289) · Invalid (0) · Error (14)
Application: All (621) · Rosetta (621) · Rosetta Mini (0)
Task name:

Task
click for details
Show names
Work unit
click for details
SentTime reported
or deadline
explain
StatusRun time
(sec)
CPU time
(sec)
CreditApplication
1326650624 1187501946 26 Jan 2021, 15:27:26 UTC 29 Jan 2021, 15:27:26 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1326650625 1187501948 26 Jan 2021, 15:27:26 UTC 29 Jan 2021, 15:27:26 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1326650626 1187501950 26 Jan 2021, 15:27:26 UTC 29 Jan 2021, 15:27:26 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1326650627 1187501952 26 Jan 2021, 15:27:26 UTC 29 Jan 2021, 15:27:26 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1326650373 1187501775 26 Jan 2021, 15:27:26 UTC 29 Jan 2021, 15:27:26 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1326650443 1187501766 26 Jan 2021, 15:27:26 UTC 29 Jan 2021, 15:27:26 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1326650463 1187501806 26 Jan 2021, 15:27:26 UTC 29 Jan 2021, 15:27:26 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1326650558 1187501943 26 Jan 2021, 15:27:26 UTC 29 Jan 2021, 15:27:26 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1326650559 1187501945 26 Jan 2021, 15:27:26 UTC 29 Jan 2021, 15:27:26 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1326650560 1187501947 26 Jan 2021, 15:27:26 UTC 29 Jan 2021, 15:27:26 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1326650561 1187501949 26 Jan 2021, 15:27:26 UTC 29 Jan 2021, 15:27:26 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1326650562 1187501951 26 Jan 2021, 15:27:26 UTC 29 Jan 2021, 15:27:26 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1326649542 1187501110 26 Jan 2021, 15:27:26 UTC 29 Jan 2021, 15:27:26 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1326650078 1187501491 26 Jan 2021, 15:27:26 UTC 29 Jan 2021, 15:27:26 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1326650361 1187501751 26 Jan 2021, 15:27:26 UTC 29 Jan 2021, 15:27:26 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1326650623 1187501944 26 Jan 2021, 15:27:26 UTC 29 Jan 2021, 15:27:26 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1326631182 1187484923 26 Jan 2021, 14:27:01 UTC 29 Jan 2021, 14:27:01 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1326631183 1187484925 26 Jan 2021, 14:27:01 UTC 29 Jan 2021, 14:27:01 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1326631184 1187484927 26 Jan 2021, 14:27:01 UTC 29 Jan 2021, 14:27:01 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1326631186 1187484931 26 Jan 2021, 14:27:01 UTC 29 Jan 2021, 14:27:01 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu

Next 20
State: All (621) · In progress (318) · Validation pending (0) · Validation inconclusive (0) · Valid (289) · Invalid (0) · Error (14)
Application: All (621) · Rosetta (621) · Rosetta Mini (0)
Task name:

©2021 University of Washington
https://www.bakerlab.org