All Rosetta tasks for computer 3784193


Next 20
State: All (170) · In progress (74) · Validation pending (0) · Validation inconclusive (0) · Valid (96) · Invalid (0) · Error (0)
Application: All (170) · Rosetta (170) · Rosetta Mini (0)
Task name:

Task
click for details
Show names
Work unit
click for details
SentTime reported
or deadline
explain
StatusRun time
(sec)
CPU time
(sec)
CreditApplication
1343153764 1202057636 27 Feb 2021, 13:00:48 UTC 2 Mar 2021, 13:00:48 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1343153678 1202057635 27 Feb 2021, 13:00:47 UTC 2 Mar 2021, 13:00:47 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1343153754 1202057616 27 Feb 2021, 13:00:47 UTC 2 Mar 2021, 13:00:47 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1343153775 1202057658 27 Feb 2021, 13:00:47 UTC 2 Mar 2021, 13:00:47 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1343153657 1202057593 27 Feb 2021, 13:00:47 UTC 2 Mar 2021, 13:00:47 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1343120463 1202028148 27 Feb 2021, 11:41:49 UTC 2 Mar 2021, 11:41:49 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1343120774 1202028367 27 Feb 2021, 11:41:49 UTC 2 Mar 2021, 11:41:49 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1343120521 1202028149 27 Feb 2021, 11:41:49 UTC 2 Mar 2021, 11:41:49 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1343120522 1202028151 27 Feb 2021, 11:41:49 UTC 2 Mar 2021, 11:41:49 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1343125248 1202032249 27 Feb 2021, 10:33:17 UTC 2 Mar 2021, 10:33:17 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1343125265 1202032283 27 Feb 2021, 10:33:17 UTC 2 Mar 2021, 10:33:17 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1343125275 1202032303 27 Feb 2021, 10:33:17 UTC 2 Mar 2021, 10:33:17 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1343125320 1202032355 27 Feb 2021, 10:33:17 UTC 2 Mar 2021, 10:33:17 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1343125232 1202032338 27 Feb 2021, 10:33:17 UTC 2 Mar 2021, 10:33:17 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1343065869 1201979746 27 Feb 2021, 9:15:13 UTC 2 Mar 2021, 9:15:13 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1343066154 1201980053 27 Feb 2021, 9:15:13 UTC 2 Mar 2021, 9:15:13 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1343066206 1201980052 27 Feb 2021, 9:15:13 UTC 2 Mar 2021, 9:15:13 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1343066232 1201980089 27 Feb 2021, 9:15:13 UTC 2 Mar 2021, 9:15:13 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1343066252 1201980088 27 Feb 2021, 9:15:13 UTC 2 Mar 2021, 9:15:13 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1343066253 1201980117 27 Feb 2021, 9:15:13 UTC 2 Mar 2021, 9:15:13 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu

Next 20
State: All (170) · In progress (74) · Validation pending (0) · Validation inconclusive (0) · Valid (96) · Invalid (0) · Error (0)
Application: All (170) · Rosetta (170) · Rosetta Mini (0)
Task name:

©2021 University of Washington
https://www.bakerlab.org