All Rosetta tasks for computer 3283083


Next 20
State: All (775) · In progress (567) · Validation pending (0) · Validation inconclusive (0) · Valid (201) · Invalid (0) · Error (7)
Application: All (775) · Rosetta (775) · Rosetta Mini (0)
Task name:

Task
click for details
Show names
Work unit
click for details
SentTime reported
or deadline
explain
StatusRun time
(sec)
CPU time
(sec)
CreditApplication
1344995335 1203711757 2 Mar 2021, 19:44:48 UTC 5 Mar 2021, 19:44:48 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1344995405 1203711828 2 Mar 2021, 19:44:48 UTC 5 Mar 2021, 19:44:48 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1344994066 1203710622 2 Mar 2021, 19:42:20 UTC 5 Mar 2021, 19:42:20 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1344994357 1203710841 2 Mar 2021, 19:42:20 UTC 5 Mar 2021, 19:42:20 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1344987997 1203704962 2 Mar 2021, 19:31:59 UTC 5 Mar 2021, 19:31:59 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1344984185 1203701787 2 Mar 2021, 19:21:56 UTC 5 Mar 2021, 19:21:56 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1344979555 1203697593 2 Mar 2021, 19:13:28 UTC 5 Mar 2021, 19:13:28 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1344979623 1203697586 2 Mar 2021, 19:13:28 UTC 5 Mar 2021, 19:13:28 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1344961442 1203681116 2 Mar 2021, 18:38:28 UTC 5 Mar 2021, 18:38:28 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1344952335 1203673130 2 Mar 2021, 18:17:35 UTC 5 Mar 2021, 18:17:35 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1344983777 1202168055 2 Mar 2021, 18:17:35 UTC 5 Mar 2021, 18:17:35 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1344947942 1203669219 2 Mar 2021, 18:07:14 UTC 5 Mar 2021, 18:07:14 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1344936575 1203659022 2 Mar 2021, 17:40:37 UTC 5 Mar 2021, 17:40:37 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1344936595 1203659011 2 Mar 2021, 17:40:37 UTC 5 Mar 2021, 17:40:37 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1344936666 1203659073 2 Mar 2021, 17:40:37 UTC 5 Mar 2021, 17:40:37 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1344922788 1203646759 2 Mar 2021, 17:11:59 UTC 5 Mar 2021, 17:11:59 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1344920910 1203645042 2 Mar 2021, 17:05:20 UTC 5 Mar 2021, 17:05:20 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1344920921 1203645064 2 Mar 2021, 17:05:20 UTC 5 Mar 2021, 17:05:20 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1344934912 1202128500 2 Mar 2021, 16:26:35 UTC 5 Mar 2021, 16:26:35 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu
1344903625 1203629444 2 Mar 2021, 16:26:35 UTC 5 Mar 2021, 16:26:35 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
x86_64-pc-linux-gnu

Next 20
State: All (775) · In progress (567) · Validation pending (0) · Validation inconclusive (0) · Valid (201) · Invalid (0) · Error (7)
Application: All (775) · Rosetta (775) · Rosetta Mini (0)
Task name:

©2021 University of Washington
https://www.bakerlab.org