All Rosetta tasks for computer 1757248


Next 20
State: All (22) · In progress (6) · Validation pending (0) · Validation inconclusive (0) · Valid (13) · Invalid (2) · Error (1)
Application: All (22) · Rosetta (22) · Rosetta Mini (0)
Task name:

Task
click for details
Show names
Work unit
click for details
SentTime reported
or deadline
explain
StatusRun time
(sec)
CPU time
(sec)
CreditApplication
1282698866 1148076380 20 Oct 2020, 4:56:32 UTC 23 Oct 2020, 4:56:32 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1282698867 1148076428 20 Oct 2020, 4:56:32 UTC 23 Oct 2020, 4:56:32 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1282698868 1148076275 20 Oct 2020, 4:56:32 UTC 23 Oct 2020, 4:56:32 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1282698869 1148076313 20 Oct 2020, 4:56:32 UTC 23 Oct 2020, 4:56:32 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1282698870 1148076542 20 Oct 2020, 4:56:32 UTC 23 Oct 2020, 4:56:32 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1282698871 1148076483 20 Oct 2020, 4:56:32 UTC 23 Oct 2020, 4:56:32 UTC In progress --- --- --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1280898354 1147579536 16 Oct 2020, 7:43:58 UTC 19 Oct 2020, 7:49:40 UTC Completed and validated 29,275.26 29,128.90 198.08 Rosetta v4.20
windows_x86_64
1280898359 1147579439 16 Oct 2020, 7:43:58 UTC 19 Oct 2020, 7:49:40 UTC Completed and validated 28,563.57 27,968.72 101.43 Rosetta v4.20
windows_x86_64
1280898360 1147579441 16 Oct 2020, 7:43:58 UTC 19 Oct 2020, 7:49:40 UTC Completed and validated 28,881.07 27,752.44 97.02 Rosetta v4.20
windows_x86_64
1280898361 1147579443 16 Oct 2020, 7:43:58 UTC 19 Oct 2020, 7:49:40 UTC Completed and validated 27,988.63 27,305.56 96.75 Rosetta v4.20
windows_x86_64
1280898617 1147579603 16 Oct 2020, 7:43:58 UTC 19 Oct 2020, 7:49:40 UTC Completed and validated 27,353.04 27,222.60 98.45 Rosetta v4.20
windows_x86_64
1280898636 1147579634 16 Oct 2020, 7:43:58 UTC 19 Oct 2020, 13:38:36 UTC Completed, too late to validate 28,928.55 28,399.84 0.00 Rosetta v4.20
windows_x86_64
1280898409 1147579539 16 Oct 2020, 7:43:58 UTC 19 Oct 2020, 7:49:40 UTC Completed and validated 29,578.94 28,801.26 107.57 Rosetta v4.20
windows_x86_64
1280898682 1147579678 16 Oct 2020, 7:43:58 UTC 19 Oct 2020, 17:35:45 UTC Completed, too late to validate 29,154.65 28,138.91 0.00 Rosetta v4.20
windows_x86_64
1280898690 1147579677 16 Oct 2020, 7:43:58 UTC 19 Oct 2020, 7:49:40 UTC Completed and validated 29,164.39 28,094.59 107.00 Rosetta v4.20
windows_x86_64
1280898272 1147579438 16 Oct 2020, 7:43:58 UTC 19 Oct 2020, 7:49:40 UTC Completed and validated 28,189.46 27,730.86 190.74 Rosetta v4.20
windows_x86_64
1280898275 1147579442 16 Oct 2020, 7:43:58 UTC 19 Oct 2020, 7:49:40 UTC Completed and validated 30,472.77 29,496.37 206.19 Rosetta v4.20
windows_x86_64
1280898323 1147579419 16 Oct 2020, 7:41:34 UTC 19 Oct 2020, 13:12:38 UTC Completed and validated 28,773.42 28,094.73 104.54 Rosetta v4.20
windows_x86_64
1280898087 1147579256 16 Oct 2020, 7:41:34 UTC 19 Oct 2020, 7:49:40 UTC Not started by deadline - canceled 0.00 0.00 --- Rosetta v4.20
windows_x86_64
1280898172 1147579261 16 Oct 2020, 7:41:34 UTC 19 Oct 2020, 9:14:17 UTC Completed and validated 29,804.79 28,877.77 107.00 Rosetta v4.20
windows_x86_64

Next 20
State: All (22) · In progress (6) · Validation pending (0) · Validation inconclusive (0) · Valid (13) · Invalid (2) · Error (1)
Application: All (22) · Rosetta (22) · Rosetta Mini (0)
Task name:

©2020 University of Washington
https://www.bakerlab.org